MỘT NHIẾP ẢNH GIA CHO THẤY GIÁ TRỊ MÁY ẢNH VÀ ỐNG KÍNH HƠN LÀ NHỜ VÀO PHOTOSHOP
Edward Tian
Nhiếp ảnh gia Phong cảnh & Cảnh đô thị
Singapore
i
Ở thể loại phong cảnh, cần nhất là phải đạt được chi tiết.
i
FE 70-200mm F4 G OSS cho chất lượng hình ảnh vượt bậc bằng khả năng thể hiện chi tiết tuyệt vời.
CHẤT LƯỢNG VÀ KHUÔN KHỔ
KHÔNG ĐỒNG HÀNH HOÀN HẢO CÙNG NHAU
i
Cấu tạo chắc chắn, điều khiển hợp lý, và thiết kế chống nước lẫn bụi là một vài tính năng bổ trợ cho hiệu năng hoàn hảo ở bất cứ điều kiện chụp nào.